Ceník služeb

KOMPLETNÍ VÝŽIVOVÝ PLÁN

KOMPLETNÍ VÝŽIVOVÝ PLÁN   2 500 Kč
Vstupní pohovor 45 minut
Stanovení vaší energetické potřeby (individuálně podle věku, fyzické zátěže, pohlaví, …)    
Zhodnocení stávajícího jídelníčku, jeho propočet, úpravy    
Vypracování písemného souhrnu nutričních doporučení    
Konzultace s předáním vyhodnoceného a vzorového jídelníčku 45 minut  
2 x Následná konzultace – sledování vývoje nutričního stavu 2x30 minut  
4 x Kontrola - vážení, krátká konzultace 4x15 minut  
On-line konzultace (konkrétní dotazy)    
Každá další konzultace 45 minut 300 Kč

POZNÁMKA: Součástí každé konzultace je vážení na bioimpendanční váze.

Jednorázová konzultace (osobní, on-line)

JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE   1 000 Kč
Vstupní pohovor 45 minut  
Vypracování písemného souhrnu nutričních doporučení    
Konzultace s předáním souhrnu doporučení 45 minut  

POZNÁMKA: Jednorázová konzultace pro děti - 700 Kč

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY

JEDNOTLIVÉ POLOŽKY    
Vážení - analýza složení těla (podíl svalů, tuků) s interpretací   250 Kč
Vážení - analýza složení těla (podíl svalů, tuků) bez interpretace   100 Kč
Stanovení vaší energetické potřeby (individuálně podle věku, fyzické zátěže, pohlaví, …)   300 Kč
Zhodnocení dodaného jídelníčku (10 denního), jeho propočet, úpravy   600 Kč
Sestavení nového vzorového jídelníčku (rámcově + 3 dny vzorově)   600 Kč
Konzultace 45 minut 350 Kč